Gvb opleiding locatie G.C. Driene

 

Onze cursus is een opleiding naar het golfvaardigheidsbewijs (GVB), waarbij u in een kleine groep op een leuke, snelle, goede en doelgerichte manier in ongeveer twee maanden tijd de beginselen van het golfspel leert. Na een aantal lessen gaat u de golfbaan in, zodat u golf ervaart zoals het bedoeld is. Zoals veel dingen in het leven kun je dit traject ook sneller afwerken, maar het is te betwijfelen of dat de juiste weg is. Onze ervaren golfprofessionals zijn van mening, dat bij het slagen voor het GVB examen de opgedane ervaring met het golfspel de doorslag geeft. Het golfvaardigheidsbewijs is een lastig, maar haalbaar examen, dat bestaat uit een praktijk- en een theoriegedeelte. Voor het theoriegedeelte geldt dat men eerst het spel moet begrijpen, en zeker ook een paar keer gespeeld moet hebben, om iets van de materie te kunnen begrijpen. Het praktijkgedeelte is een kwestie van veel oefenen en trainen. En onder de deskundige begeleiding van de onze golfleraren gaat u dat zeker doen tijdens de opleiding. Maar ook individueel zult u buiten de opleiding om, toch een paar uurtjes moeten oefenen en trainen. Het uitgangspunt van onze golfschool en van onze ervaren golfprofessionals is dat je de tijd neemt om golf goed aan te leren om er daarna meer en langer plezier van te beleven. En uw inspanning, samen met het enthousiasme, de kennis en de ervaring van de golfleraren is voldoende om na twee maanden volledig voorbereid te zijn op het GVB examen. Een examen, waarvoor u dan nagenoeg niet kunt zakken, zodat u in het bezit komt van het felbegeerde golfvaardigheidsbewijs.

Inhoud en kosten

De opleiding GVB kost € 499. Daarvoor ontvangt u:

- Begeleiding door onze golfprofessionals;

- 4 x 2 uur les swing (lange slagen) en bunker;

- 4 x 2 uur les chippen (korte slagen), putten;

- 1 x 2 uur les GVB theorie en golfbegrippen;

- 3 maanden proeflidmaatschap GC Driene;

- Baancontributies (greenfees), driving range fees, driving range ballen;

- Introductie van de golfregels;

- Inschrijving voor en begeleiding bij het theorie examen.

- De groepslessen bestaan uit maximaal 6 personen, minimaal 4.

NB De kosten voor deelname aan het theorie examen zijn voor eigen rekening en dienen te worden voldaan op de examenlocatie. (ongeveer € 20,-) 

Overige kenmerken
 De opleidingsgroepen bestaan uit maximaal 6 personen, zodat elke cursist de benodigde persoonlijke aandacht en tijd krijgt. De opleiding start in principe aan het begin van elke maand gedurende het golfseizoen, dat loopt van begin maart tot en met eind oktober. De lesuren vinden plaats op Golfclub Driene in Hengelo. Het theorie examen word afgenomen op Golfclub Driene. Voor een indruk van deze mooie golfbaan in Twente kunt u via deze link een kijkje nemen op hun website. Alle lessen incl. het examen kunt u gebruik maken van onze golfclubs. Het is wel verstandig om golfschoenen te kopen. Voor de aanschaf van deze en andere onderdelen van de golfuitrusting kunt u uitstekend terecht bij de Golfshop van Golfclub Driene.

Bij aanmelding moet u uw groep zelf samenstellen dus aanmelden met minimaal 4 personen.

 

 

 

 

 


 De Nederlandse Golf Federatie (NGF) heeft in overleg met de overheid een Golfvaardigheidsbewijs ontwikkeld. Wie aan de daaraan gestelde eisen voldoet, heeft getoond de basisprincipes van het golf te beheersen. Als u uw GVB heeft behaald, heeft u voldaan aan de elementaire eisen die aan de golfer worden gesteld. U kunt een bal redelijk recht over een behoorlijke afstand slaan, u kunt de bal vanaf een meter of twintig tot in de buurt van de vlag chippen, u kunt de bal uit een bunker spelen, u kunt behoorlijk putten én - last but not least - u kunt de spel- en etiquetteregels toepassen. Uw GVB is geldig van 1 januari tot en met 31 januari van het daarop volgende jaar. Ieder jaar kunt u de geldigheid van uw kaartje verlengen.  

Op de meeste banen in Nederland is het GVB een minimumeis om op de baan te mogen spelen. Iedere club is echter gerechtigd een eigen toelatingsbeleid te voeren. Daarom is het goed van tevoren (telefonisch) bij een club te informeren of u daar kunt spelen. U bent met het GVB tijdens de uitoefening van de golfsport WA-verzekerd door de collectieve aansprakelijkheidsverzekering van de NGF met een eigen risico van €125 per gebeurtenis en u ontvangt het blad ‘GolfNieuws’.


 

 

De aanmelding voor het GVB examen verzorgen wij voor u en gebeurt schriftelijk met het ‘Aanmeldingsformulier Examen Golfvaardigheidsbewijs’. Het GVB examen wordt afgenomen op door de NGF daartoe aangewezen examenlocaties: Theorie en Baanpermissie. Hieronder staat meer informatie over deze afzonderlijke examendelen. De kosten voor het theorie examen zijn € 20,-. De kosten voor het herexamen zijn afhankelijk van de examenlocatie.  Nadat u het theorie examen met goed gevolg heeft afgelegd, en de baanpermissie heeft ontvangt u na enige tijd een acceptgiro van de Nederlandse Golf Federatie. Na betaling van de kosten ontvangt u kort daarna uw GVB in de vorm van een pas. Na 1 oktober van elk jaar worden geen GVB passen meer verzonden voor het lopende jaar.

Deel 1 Theorie
:

Het theorie-examen duurt 60 minuten, is schriftelijk (multiple choice) en wordt afgenomen over de tijdens het spel meest voorkomende Regels, alsmede over de Etiquette en de Gedragsregels in de ruimste zin van het woord. Het is niet toegestaan om tijdens het examen gebruik te maken van het regelboekje of enig ander referentiemateriaal. Het examen bestaat in het algemeen uit 5 vragen over Gedragsregels en 15 vragen over Spelregels. Ten minste 15 van de 20 vragen dienen goed te worden beantwoord. Als u niet slaagt voor deel 1 mag u deel 2 nog niet doen.

Deel 2 Baanpermissie:

a.            Afslagen:

Afslagen, redelijk recht vooruit

b.            Approaches:

Approaches vanaf circa 20 tot 30 meter van de hole en ruimschoots buiten de green binnen 5 meter van de vlag.

d.            Putten:

Putten over een afstand van circa 8 meter van de hole 5x maximaal 14 slagen.

e.            etiquette:

Het toepassen van de etiquette en de regels in de baan

Deze onderdelen worden beoordeeld door de pro en de baaneigenaar er is geen praktijk examen meer nodig.

Daarna gaat u zelfstandig spelen en wanneer u hcp. 54 of lager speelt in het bezit komt van het GolfVaardigheidsBewijs (GVB) nieuwe stijl.